A+ A-
TS EN ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması " YAPILAN iş YAZILACAK” Bilişim Teknolojileri kapsamında, iş zekası ve benzeri alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, yazılım ve donanım çözümlerinin üretilmesi, bu ürünlere bakım, teknik ve yazılım destek hizmetinin verilmesi sırasında Bilgi Güvenliği Faaliyetleri” kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
 
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 
Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını odaya koymak.
Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat g5reklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek