''HUBBOX Connect X1'' ile Çevrimdışı veri toplama nedir?

01.11.2020
A+ A-

Üretim tesislerinde veriler her zaman önemli olmuştur. Bugüne kadar veri toplama sistemleri daha çok manuel olarak operatörlerden form doldurmaları istenerek sağlanmış, gelişen teknolojilerin endüstride kullanılmasıyla birlikte bu verilerin dijital olarak toplanabilmesi için sistemler geliştirilmiştir. Ancak bu gibi sistemlerin veri giriş şekilleri tamamiyle değişmemiş olabildiğince manuel operasyonları dijital ortama taşıma ile sonuçlanmıştır.

Günümüzde makineler kendi verilerini istenen ortamlara iletebilirken, topladıkları verileri iletemediklerinde saklamaları veya hangi verileri ne zaman iletebilecekleri konusunda karar verecek bir sisteme sahip değiller. Operatörlerin ve makinelerin ürettiği verilerin iletim hatalarından dolayı kaybolmasını önlemek için geliştirdiğimiz "HUBBOX Data Collect" sistemimizde offline veri toplama özelliği sayesinde makinenin ve onunla birlikte çalışanların verilerinin bağlantı sistemleri normale dönene kadar depolanmasına ve bağlantı tekrar sağlandığında eksik kalan verilerin olması gerektiği gibi iletilmesine "HUBBOX Data Collect" ile offline veri toplama denir.