M-Bus Nedir ?

01.11.2020
A+ A-

M-Bus Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus adından da anlaşılacağı üzere ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart genellikle evlerde kullanılan Elektrik, Su, Doğalgaz gibi ölçüm cihazlarının ölçümünde kullanılan bir standarttır.

M-Bus standardı Paderborn üniversitesinden Profesör Dr. Horst Ziegler tarafından geliştirilmiştir.

M-Bus ekipmanları kablo üzerinden enerji alabildikleri gibi pil ile de beslenebilirler. M-Bus sayaçları bir master ekipman tarafından sorgulandıkları zaman topladıkları bilgileri master ekipmana iletirler.

M-Bus master ünitesi kablolu veya kablosuz olabilir. Bir el bilgisayarı, M-Bus kollektör gibi cihazlar periyodik olarak sayaçlara bağlanıp tüketim bilgilerini alırlar.

M-Bus ekipmanları özellikle de pil ile beslendikleri durumda çok sık sorgulanmamalıdır. Her sorgu bir enerji tüketimi meydana getirdiği için ideal sorgu frekansı günde birdir.

Kablo altyapısının hazır olması durumunda M-Bus sayaçlar kablo üzerinden enerjilerini alabilirler. Bu durumda daha sık sorgulama yapmak problem yaratmayacaktır.

Kablolu M-Bus

Kablolu M-Bus uygulamasında bir çift sinyal kablosu tesis edilir ve tüm M-Bus ekipmanları kabloya paralel olarak (BUS) bağlanır. Merkezde M-Bus kollektör ile bağlanan cihazlar enerji beslemesini kablo üzerinden alır. Aynı zamanda kablo üzerinden merkezdeki kollektöre sayaç bilgileri iletilir.

Bus topoloji kullanılması sebebi ile kablolama maliyeti gayet düşük olan bu sistem özellikle apartmanlar için uygundur.

M-Bus bir çift kablo üzerinden seri haberleşme yapan bir protokoldür. Bu yapının kurulması durumunda sayaçların uzaktan enerjilendirilmesi mümkündür.

M-Bus kablolu sistemin konfigürasyonunda standart telefon kablosu kullanılır (JYStY N*2*0.8 mm). Bu kablo için tavsiye edilen maksimum uzunluk 350 metredir.

Bir M-Bus segmentinde en fazla 250 adet sayaç bağlanabilir.

M-Bus kablolu haberleşmede haberleşme hızı 300-9600 bps arasında ayarlanabilir. Hızın düşürülmesi ve bağlanan sayaç sayısının azaltılması ile kablo mesafesi uzatılabilir. Bu durumda kablo çapının ayarlanması ve kapasitans değerinin 180nf değerinden daha düşük olması tavsiye edilir. Ama kablo mesafesinin 1000 metreyi hiçbir şekilde aşmaması tavsiye edilir.

Kablosuz M-Bus
İletilen bilgi açısında kablolu M-Bus ile kablosuz M-Bus arasında herhangi bir farklılık yoktur. Kablosuz M-Bus enerji verimliliği yüksek bir protokol olması sebebi ile sayaçların pil ile beslenmesini mümkün kılar.

Kablosuz M-Bus protokolünü kullanan cihazlarda pil ömrünün 10 yıl veya daha fazla olması tavsiye edilmektedir. Sayaçların kalibrasyonu için kanuni sürenin 10 yıl olduğu dikkate alındığında batarya değişimi için ilave işçilik gerekmeyecektir.