SCADA nedir, nerelerde kullanılır, avantajları nelerdir ?

01.11.2020
A+ A-

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemi olarak tercüme edilir. SCADA sistemleri geniş ve birçok kontrol noktasından oluşan tesis ve makinelerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir.Sisteme erişim genelde tek bir kontrol merkezinden gerçekleştirilir, ancak günümüzde gelişen internet ve IIoT sistemleri ile bu tür sistemlere sahip işletmeler SCADA sistemlerine her yerden erişebilme imkanına sahiptirler.
 
SCADA Sistemlerinin Özellikleri;

 •  Tesis ve makinelerin grafik ve göstergelerle simüle edilebilmesi,

 •  Aktif izleme yapılabilmesi,

 •  Alarm Sistemi,

 •  Analiz ve Raporlama Sistemleridir.

 
SCADA üç temel bölümden oluşur;
 

 •  Uzak Uç Birim (Remote Terminal Unit (RTU) )

 •  İletişim Sistemi

 •  Kontrol Merkezi Sistemi (Ana Kontrol Merkezi AKM – Master Terminal Unit MTU)

 
İletişim Protokolleri;

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan birçok cihaz bilgisayarlara veya birbirlerine bağlanabilmek için ModBus TCP/Serial ProfiBUS/NET, CANBus, RS-232, RS-422  ve RS-485 gibi endüstriyel protokoller kullanmaktadır. Günümüzde bu verilerin üretim bilgi sistemleri(ERP,MES,CRM) ile haberleşebilmesi için geliştirilen sistemler ile bu prtokollere erişim sağlanabilmesi için geliştirilmiş platformlar ve cihazlar üretilmektedir.

En çok kullanılan SCADA yazılımları; WinCC, Citect, ICONICS, iFIX, Indusoft, Entivity Studio 'dur. Ayrıca istemleri için kendi SCADA yazılımlarını üreten firmalar da mevcuttur ve gittikçe sayıları artmaktadır. SCADA’nın avantajı, tüm üretim aşamalarının tek merkezden kontrol edilebilmesidir. Sağladığı bu özelliklerden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir.
 

 •  Enerji Üretim Tesisleri

 •  Su Toplama-Arıtma-Dağıtım Tesisleri

 •  Trafik Kontrol Sistemleri

 •  Otomotiv Endüstrisi

 •  Doğalgaz Tesisleri

 •  Gıda Endüstrisi vb.

 
SCADA’nın Avantajları;

 •  Anlık izlenebilme ve müdahaleye izin vermesi

 •  Zaman ve iş gücü verimliliğini arttırması

 •  Enerji tüketiminin takibi ve sağladığı tasarruf

 •  Geçmiş kayıtlarının izlenebilmesi

 •  Sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi (şalterlerin durumu vb.) gibi çok büyük avantajları bulunmaktadır.